Petrol Projekt > Sertifikati

Sertifikat za menadžment kvalitetom

Petrol Projekt poseduje sertifikat za menadžment kvalitetom

– EN ISO 9001:2008 Sistem menadžmenta kvalitetom

Licenca za izradu tehničke dokumentacije

licencu za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.

Poslovna politika preduzeća Petrol projekt je zasnovana na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju, pružanjem bržih, pravovremenih i efikasnih usluga naručiocima/korisnicima sa ciljem potpunog zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja. Visoka profesionalnost u obavljanju poslova, odgovornost, obuka za kvalitet i motivisanost svih zaposlenih u Petrol Projektu omogućava ostvarivanje iskazanih ciljeva politike kvaliteta.

 

Sertifikat za menadžment kvalitetom

Kako do nas? Gde se nalazimo?

Kontakt